№ 4 (124)

ОПУБЛІКОВАНО: 2018-08-03

DOI:10.30857/1813-6796.2018.4.

ЗМІСТ № 4 (124), 2018

 

PANASYUK I. V., KUZNETSOVA O. O.

Thermal insulation performance of steel framed walls

9-16

DOI:10.30857/1813-6796.2018.4.1.

БЕРЕЗІН Л. М., РУБАНКА М. М. 

До розрахунків деталей на міцність в ймовірнісному аспекті

17-25

DOI:10.30857/1813-6796.2018.4.2.

РУСУ О. П., ГАЙ Д. О., УСТЕНКО А. Ю.

Використання сонячних колекторів у системах обігріву приміщень

26-33

DOI:10.30857/1813-6796.2018.4.3.

КАПЛУН В. В., ШВЕДЧИКОВА І. О., КРАВЧЕНКО О. П.,           ШЕВЧЕНКО О. О.

Комплексна освітня платформа проектної діяльності у сфері  енергоефективності

34-44

DOI:10.30857/1813-6796.2018.4.4.

АЛЕКCІЄВСЬКИЙ Д. Г., МАНАЄВ К. В., ПАНКОВА О. О.,            ТАРАНЕЦЬ А. В., ШМАЛІЙ С. Л.

Візуальна математична модель електромеханічної системи вітроенергетичної установки з аеродинамічним мультиплікуванням

45-55

DOI:10.30857/1813-6796.2018.4.5.

ШАВЬОЛКІН О. О.

Удосконалення перетворювального агрегату системи електроживлення з фотоелектричною сонячною батареєю

56-67

DOI:10.30857/1813-6796.2018.4.6.

ШВЕДЧИКОВА І. О., РОМАНЧЕНКО Ю. А.

Дослідження силових характеристик поліградієнтного електромагнітного сепаратора при зміні форми пластин матриці

68-76

DOI:10.30857/1813-6796.2018.4.7.

СЕБКО В. В., ЗДОРЕНКО В. Г.

Безконтактний метод трипараметрового вимірювального контролю фізико-хімічних характеристик зразка феромагнітної рідини

77-84

DOI:10.30857/1813-6796.2018.4.8.

СТАЦЕНКО В. В., БІЛА Т. Я., БУРМІСТЕНКОВ О. П.

Аналіз руху сипкого матеріалу на виході бункерів

85-95

DOI:10.30857/1813-6796.2018.4.9.

ЛОБОДЗИНСЬКИЙ В. Ю., ЧИБЕЛІС В. І.

Математична модель трифазної лінії з розподіленими параметрами при електромагнітних перехідних процесах

96-102

DOI:10.30857/1813-6796.2018.4.10.

КУЛИК В. В., БУРИКІН О. Б., ПІРНЯК В. М.

Комплексне оцінювання ефективності встановлення додаткових джерел реактивної потужності у розподільних електричних мережах

103-111

DOI:10.30857/1813-6796.2018.4.11.

СЛІЗКОВ А. М., МИХАЙЛОВА Г. М., ОСІЄВСЬКА В. В.

Розроблення наукової класифікації текстильних виробів для сну з об’ємними наповнювачами на прикладі подушок

112-123 DOI:10.30857/1813-6796.2018.4.12.