№ 5 (126)

ОПУБЛІКОВАНО: 2018-08-11

DOI:10.30857/1813-6796.2018.5

ЗМІСТ № 5 (126), 2018
КАПЛУН В. В., ДОНЧИК Є. М., МАКАРЕВИЧ С. С. Математична модель визначення умовного динамічного тарифа мікроенергетичної системи з відновлюваними джерелами

9

DOI:10.30857/1813-6796.2018.5.1
ШАВЬОЛКІН  О.  О.,  СТАНОВСЬКИЙ  Є.  Ю.,  ГОМОН  Б.  В.    Однофазний перетворювальний  агрегат  комбінованої  системи  електроживлення  з  трирівневим інвертором

21

DOI:10.30857/1813-6796.2018.5.2
ГОРОБЕЦЬ  В.  А.,  ДВОРЖАК  В.  М.  Розробка  і  синтез  нового  механізму транспорту швейної машини

33

DOI:10.30857/1813-6796.2018.5.3
СЕБКО   В.   В.,   БАБЕНКО   В.   М.,   ЗДОРЕНКО   В.   Г.   Трипараметровий вимірювальний контроль зразка слабоферомагнітної рідини

40

DOI:10.30857/1813-6796.2018.5.4
ДЄЄВ  К.  С.  Модель  абстрактного  мережевого  пакетного  фільтра  з  можливістю класифікації однорангової взаємодії

48

DOI:10.30857/1813-6796.2018.5.5
БЕРЕЗІН   Л.   М.,   РУБАНКА   М.   М.   Розрахунки   деталей   на   надійність   та довговічність за критерієм втомленісної міцності

56

DOI:10.30857/1813-6796.2018.5.6
ЩУЦЬКА Г. В., СУПРУН Н. П. Вологоперенос в багатошарових перев’язочних засобах

63

DOI:10.30857/1813-6796.2018.5.7
СЕМЕШКО О. Я., САРІБЄКОВА Ю. Г. Дослідження впливу переплетення на світлостійкість забарвлень бавовняного трикотажу

72

DOI:10.30857/1813-6796.2018.5.8
ЧЕРНИШ О. В., МАКЄЄВА І. С., ХОМЕНКО В. Г., БАРСУКОВ В. З. Полімерні зв’язуючі матеріали на водній та спиртовій основі для електродів електрохімічних конденсаторів

80

DOI:10.30857/1813-6796.2018.5.9
ЛІСОВСЬКИЙ   І.   В.,   КОЗАРЕНКО   О.   А.   Електрохімічні   характеристики механохімічно  одержаних  нанокомпозитів  на  основі  поліаніліну  та  графену  як електродів суперконденсаторів

89

DOI:10.30857/1813-6796.2018.5.10
НИРКОВА Л. І., ГАВРИЛІШИНА О. В., БОРИСЕНКО Ю. В. Електрохімічні та корозійно-механічні   властивості   трубної   сталі   різної   категорії   міцності   в модельному грунтовому електроліті

99

DOI:10.30857/1813-6796.2018.5.11
РЕЗАНОВА Н. М., САД А. Ю. Вплив нанонаповнювача на реологічні властивості розплавів полімерів та їх сумішей

106

DOI:10.30857/1813-6796.2018.5.12
БЕССАРАБОВ  В.  І.,  ВАХІТОВА  Л.  М.,  КУЗЬМІНА  Г.  І.,  БАУЛА  О.  П., ЛІСОВИЙ   В.   М.,   ЗДЕРКО   Н.   П.   Розробка   методу   оцінки   ефективності деконтамінації фосфорорганічних сполук

114

DOI:10.30857/1813-6796.2018.5.13