ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ПОДАННЯ РУКОПИСУ СТАТЕЙ:

«ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ»

(СЕРІЯ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ»)

Редакційна колегія журналу «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну», серія «Технічні науки» приймає до розгляду наукові статті авторів за матеріалами досліджень і науково-технічних розробок. Подані статті розглядаються редакційною колегією журналу «Вісник КНУТД», серія «Технічні науки», і після отримання позитивної рецензії приймаються до публікації.

Правила подання рукописів статей

Для публікації автори подають в редакцію журналу:

  1. Рукопис статті з анотаціями українською та розширеною англійською мовами не менше 1800 знаків кожна (роздрукований з електронного варіанта статті (файлу), підписаний авторами, в 2 (двох) примірниках). (Обсяг статті 10-15 сторінок.) Один примірник передається для редакторської роботи та рецензування.
  2. Електронний варіант статті з анотаціями українською та англійською мовами, які розміщуються після тексту статті (файл на CD- або CD-RW-дисках). Файл статті повинен мати таку назву (англ. мовою): П.І.Б. (автора статті англ. мовою) Наприклад: Stat.Karpenko_Stat
  3. Електронний файл та роздрукований варіант інформації про автора (-ів) подається українською та англійською мовами. Фото авторів обов’язкове, розмір фотографії 3х4, формат файлу jpg. Файл інформації повинен мати таку назву (англ. мовою): П.І.Б. (автора статті англ. мовою) Inform_engl. Наприклад: Karpenko_Inform_engl. 
  4. Оригінал платіжного документу, який засвідчує оплату за публікацію. Оплата здійснюється після рецензування (погодження редколегією) та прийняття статті до друку.
  5. Договір з підписами авторів про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до інших видань. Заява на погодження проходження антиплагіату.
  6. Надати підписану та завірені рецензію.

Вимоги до структури та оформлення матеріалів:

Структура анотацій (не менше 1800 знаків без пробілів) кожна:

Вступ і мета дослідження: слід чітко описати логічне обґрунтування для проведення дослідження, виходячи з попередніх робіт по відношенню до досліджуваної. Цей розділ повинен закінчуватися твердженням конкретного питання, що вирішується або висунутою гіпотезою.

Далі слід вказати мету дослідження.

Методи дослідження: слід перерахувати використовувані методи, не вдаючись у великі методичні подробиці і позначити найбільш важливі результати.

Результати: слід перерахувати основні результати без вступу. У дужках слід додавати тільки основні статистичні дані. Не потрібно приводити висновки.

Висновки: необхідно надати ключові висновки якомога чіткіше. Можна включати короткий, більш загальне тлумачення результатів та / або конкретні рекомендації для подальших досліджень.

список джерел – не менше 10 позицій, мовами оригіналу, оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015. У тексті рукопису посилання на літературу ставляться в квадратні дужки. Окремо подається   References списку літератури оформленого за вимогами :

транслітерація с укр — http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

транслітерація с рус — http://www.fotosav.ru/services/transliteration.aspx 

Редакція лишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при тому головні висновки та авторську стилістику.

СТАТТІ, ОФОРМЛЕНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИМОГ, РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ !

Остаточний висновок щодо публікації схвалює редакційна колегія журналу та повідомляє автора (-ів) телефонним дзвінком або повідомленням по електронній пошті.

 

 

ПРИКЛАД ПОШУКУ СТАТТІ ПО DOI:

Найти статью по DOI можно на сайте http://www.doi.org, набрав номер DOI  в окне поиска.

http://www.doi.org/

Panasyuk I. V., Kuznetsova O. O. Thermal insulation performance of steel framed walls.  Bulletin of КNUТD Technical Science Series – 2018 -№4 (124). DOI:10.30857/1813-6796.2018.4.1