Editorial Board Members
of the scientific journal
«Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design»

 

GRYSHCHENKO Ivan M. – Chief Editor, D.Sc. (Economics), Professor, Academician of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Laureate of the State Award in Science and Technology, Honored Educationalist of Ukraine, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine.

(Scopus Author ID: 36175765200, ORCID: 0000-0001-7572-4757, ResearcherID: R-7440-2016)

 

  

СЕКЦІЯ: МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

PANASYUK Ihor V. – Section Editor, DScTech, Prof., Head of the Department of technogenic safety, heat and mass transfer processes. Head of the Academic & Research Laboratory for the Resource Saving and Rational Nature Management, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine. (Scopus Author ID: 56672850100, Researcher ID: D-4255-2017).

ZLOTENKO Boris M. – Deputy Section Editor, DScTech, Prof., Head of the Department of electromechanical sysrems, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine. (Scopus Author ID: 57196146994, ORCID: 0000-0002-0870-8535).

Денисюк Сергій Петрович – доктор технічних наук, професор, директор інституту енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Жуйков Валерій Якович – доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою промислової електроніки, декан факультету електроніки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Задерей Петро Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна (Scopus Author ID: 16416357600, ORCID: 0000-0002-8132-4503).

Осипенко Володимир Васильович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електричних систем, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна. (Scopus Author ID: 57189090865, Researcher ID: 1063943).

Хоменко Володимир Григорович – кандидат технічних наук, доцент кафедри електрохімічної енергетики та хімії, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна (Scopus Author ID: 7004402598).

Чабан Віталій Васильович – доктор технічних наук, професор кафедри прикладної механіки та машин, проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна (Scopus Author ID: 57196427122, ORCID: 0000-0001-7178-7320).

Шавьолкін Олександр Олексійович – доктор технічних наук, професор кафедри електроніки та електротехніки, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна (Scopus Author ID: 6505474471).

Шведчикова Ірина Олексіївна – доктор технічних наук, професор кафедри електроніки та електротехніки, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна (Scopus Author ID: 6503887672).

Grmela Lubomír – professor, Ing., CSc., Brno University of Technology, Czech Republic.

Litvine Igor – professor, Phd, Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa.

 

СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ІНДУСТРІЇ МОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЮ, ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ

Березненко Сергій Миколайовичдоктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна – відповідальний редактор секції (Scopus Author ID: 37068576700, ORCID: 0000-0002-1042-6369).

Галавська Людмила Євгеніївна – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології трикотажного виробництва, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна – заступник відповідального редактора секції (Scopus Author ID: 57191413261, ORCID: 0000-0002-6994-6641).

Гараніна Ольга Олександрівна – доктор технічних наук, доцент кафедри матеріалознавства, експертизи текстильних матеріалів, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна (Scopus Author ID: 37074559500, ORCID: 0000-0002-4715-3851).

Гаркавенко Світлана Степанівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструювання і технології виробів із шкіри, проректор з освітньої діяльності, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна (ORCID: 0000-0002-4504-474X).

Здоренко Валерій Георгійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна (Scopus Author ID: 57194945816, ORCID: 0000-0001-6508-4290).

Кизимчук Олена Павлівна – доктор технічних наук, професор кафедри технології трикотажного виробництва, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна (Scopus Author ID: 36140680600, ORCID: 0000-0002-8874-8931).

Славінська Алла Людвигівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів, Хмельницький національний університет, Україна (Scopus Author ID: 56728838400, ORCID: 0000-0003-0663-9422).

Супрун Наталія Петрівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна (Scopus Author ID: 6701785670, ORCID: 0000-0002-3937-8399).

Пелик Леся Василівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів, Львівський тоговельно-економічний університет, Україна.

 

СЕКЦІЯ: ХІМІЧНІ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Барсуков В’ячеслав Зіновійович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна  відповідальний редактор секції (Scopus Author ID: 8590938100, ORCID: 0000-0002-3937-8399).

Плаван Вікторія Петрівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна заступник відповідального редактора секції (Scopus Author ID: 6603130130).

Астрелін Ігор Михайлович – доктор технічних наук, професор, декан хіміко-технологічного факультету, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна (Scopus Author ID: 6602367810, ORCID: 0000-0002-8775-2744).

Баула Ольга Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент, декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна (Scopus Author ID: 57193357927).

Бессарабов Володимир Іванович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри промислової фармації, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна (Scopus Author ID: 36917184700, ORCID: 0000-0003-0637-1729).

Білошенко Віктор Олександрович – доктор технічних наук, професор, заступник директора, Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України (Scopus Author ID: 55411598700).

Воронов Станіслав Андрійович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії, Національний університет «Львівська політехніка», Україна (Scopus Author ID: 7005113134).

Данилкович Анатолій Григорович – доктор технічних наук, професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна (Scopus Author ID: 55339122700, ORCID: 0000-0002-5707-0419).

Загорій Гліб Володимирович – доктор фармацевтичних наук, генеральний директор ПРАТ «Дарниця», Україна (Scopus Author ID: 56768096400, ORCID: 0000-0002-9362-3121).

Картель Микола Тимофійович – доктор хімічних наук, професор, академік НАН України, Україна (Scopus Author ID: 7004212140, ORCID: 0000-0002-9431-5921).

Касьян Едуард Євгенович – доктор технічних наук, професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна (ORCID: 0000-0002-9540-2824).

Ліщук Віктор Іванович – доктор технічних наук, професор, генеральний директор ПАТ «Чинбар», Україна.

Савченко Богдан Михайлович – доктор технічних наук, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна (Scopus Author ID: 56685269800, ORCID: 0000-0003-49929745).

Страшний Владислав Володимирович – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри промислової фармації, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна.

Суберляк Олег Володимирович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки пластмас, Національний університет «Львівська політехніка».

Тихонов Олександр Іванович – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри технології парфумерно-косметичних засобів, Національний фармацевтичний університет.

Jaskuła Marian – professor, Faculty of Chemistry, Head of Electrochemistry Group, Jagiellonian University, Cracow, Poland (Scopus Author ID: 6505925938, ORCID: 0000-0003-4974-7626).

Valeika Virgilijus  – professor, PhD, Department of Physical and Inorganic Chemistry, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania.

 

SECTION: ECONOMIC SCIENCES

Ganushchak-Yefimenko Lyudmyla – Deputy Editor-in-Chief, D.Sc. (Economics), Professor, Dean of Faculty of Business and Law, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine. – відповідальний редактор секції (Scopus Author ID: 35758920800, ORCID: 0000-0002-4458-2984, ResearcherID: Q-2309-2016).

Section 1. Economic Development Issues

Oleg Gavrysh – D.Sc. (Technical), Professor, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine.

orcid.org/0000-0002-1961-3267 
Scopus Author ID: 57194797988

Mykola Denysenko – D.Sc. (Economics), Professor,  Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine.

 orcid.org/0000-0001-8767-9762
Scopus Author ID: 36080249900

Iryna Miahkykh  – D.Sc. (Economics), Associate Professor,  Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine.

 orcid.org/0000-0003-3868-9643
Scopus Author ID: 56669971700

Denis Ushakov  – PhD, Professor, Suan Sunandha Rajabhat University, International College, Bangkok, Thailand.

orcid.org/0000-0001-6413-6116
Scopus Author ID: 55077823300

Section 2. Innovation and Investment Policy

Giorgi Gavtadze – Full Professor, Akakii Tsereteli State University, Full Professor, Kutaisi University of Law and Economics, Georgia.

Oleksandra Olshanska – D.Sc. (Economics), Professor,  Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine.

 orcid.org/0000-0003-1535-7742
Scopus Author ID: 56669957300

Olha Chubukova – D.Sc. (Economics), Professor,  Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine.

orcid.org/0000-0002-7125-0635
Scopus Author ID: 36069041500

Rafał Rębilas  PhD, Vice Dean of the Faculty of Management, IT and Social Studies, University of Dąbrowa Górnicza, Poland.         

Section 3. Modernization of Education

Oleh Kuklin — D.Sc. (Economics), Professor,  Cherkasy State Business College, Ukraine.

Iryna Tarasenko – D.Sc. (Economics), Professor,  Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine.

orcid.org/0000-0003-3626-4377
Scopus Author ID: 36069951900

Dietmar Vahs – PhD, Professor, Germany.

Hendrik S. Doss – PhD, Professor, Germany.

Section 4. Modern Trends and Challenges in Management

 Alla Kasych  – D.Sc. (Economics), Professor,  Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine.

orcid.org/0000-0001-7019-1541
Scopus Author ID: 36080599800

Nina Krakhmalova – PhD (Economics), Associate Professor,  Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine.

orcid.org/0000-0003-4242-8032
ResearcherID: Q-3085-2016

Tetyana Lepeyko – D.Sc. (Economics), Professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine.

orcid.org/0000-0001-8667-509X
Scopus Author ID: 57188702915 ResearcherID: D-1761-2017

Valeria Shcherbak – D.Sc. (Economics), Professor,  Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine.

 orcid.org/0000-0002-7918-6033
Scopus Author ID: 36053504500 ResearcherID: P-6903-2016

Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Professor, Rector University of Dabrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Poland.

Scopus Author ID: 57200175149

William H. Meyers – Emeritus Professor of Agricultural & Applied Economics Food and Agricultural Policy Research Institute, USA.

Scopus Author ID: 8390723200