ВІДОМОСТІ ПРО ЧЛЕНІВ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

журналу «Технології та інжиніринг»

Панасюк Ігор Васильович – доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна головний редактор. ORCID: 0000-0001-7572-4757.

Злотенко Борис Миколайович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна – заступник головного редактора. ORCID: 0000-0002-0870-8535.

 

СЕКЦІЯ: МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

 

Шведчикова Ірина Олексіївна – доктор технічних наук, професор кафедри енергоменеджменту та

прикладної електроніки, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна – відповідальний редактор секції. ORCID: 0000-0003-3005-7385.

Осипенко Володимир Васильович доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна – заступник відповідального редактора секції. ORCID: 0000-0002-1077-1461.

Білоус Інна Юріївна – кандидат технічних наук, кафедра теплотехніки та енергозбереження, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». ORCID: 0000-0002-6640-103x.

Денисюк Сергій Петрович – доктор технічних наук, професор, директор інституту енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна. ORCID: 0000-0002-2134-254X.

Жуйков Валерій Якович – доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою промислової електроніки, декан факультету електроніки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна. ORCID: 0000-0002-3338-2426.

Мілих Володимир Іванович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електричних машин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна. ORCID: 0000-0002-6176-3103.

Стаценко Володимир Володимирович кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна. ORCID: 0000-0002-3932-792X.

Суходуб Ірина Олегівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». ORCID: 0000-0002-5895-1306.

Хоменко Володимир Григорович – кандидат технічних наук, доцент кафедри електрохімічної енергетики та хімії, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна. ORCID: 0000-0003-0013-8010.

Чорний Олексій Петрович – доктор технічних наук, професор, директор електромеханіки, енергозбереження і систем управління, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна. ORCID: 0000-0001-8270-3284.

Шавьолкін Олександр Олексійович – доктор технічних наук, професор професор кафедри енергоменеджменту та прикладної електроніки, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна. ORCID: 0000-0003-3914-0812.

Atef Saleh Almashakbeh, Doctor of Engineering The Department of Electrical Engineering, Tafila Technical University, Aţ Ţafīlah, Jordan. ORCID: 0000-0002-8761-2872.

Jasim Mohmed Jasim Jasim, Docent, PhD The Department of Electrical Power Engineering Techniques, Al-Furat Al-Awsat Technical University – Al-Musssaib Technical college, Kufa, Iraq. ORCID: 0000-0002-2983-416X.

 

СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ІНДУСТРІЇ МОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЮ, ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ

 

Березненко Сергій Миколайовичдоктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна – відповідальний редактор секції. ORCID: 0000-0002-1042-6369.

Галавська Людмила Євгеніївна – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна – заступник відповідального редактора секції. ORCID: 0000-0002-6994-6641.

 

Арабулі Світлана Іванівнакандидат технічних наук, доцент кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів,  Київський національний університет технологій та дизайну, Україна. ORCID 0000-0003-1049-8255.

Гараніна Ольга Олександрівна – доктор технічних наук, завідувач кафедри конструювання та технології виробів із шкіри, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна. ORCID: 0000-0002-4715-3851.

Кизимчук Олена Павлівна – доктор технічних наук, професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна. ORCID: 0000-0002-8874-8931.

Очеретна Лариса – PhD, доцент, кафедра оцінки текстилю, Люберецький технічний університет, Чеська республіка. ORCID 0000-0003-4296-410Х.

Славінська Алла Людвигівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів, Хмельницький національний університет, Україна. ORCID: 0000-0003-0663-9422.

Хімічева Анна Іванівнадоктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна. ORCID: 0000-0002-3737-7341.

 

СЕКЦІЯ: ХІМІЧНІ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Барсуков В’ячеслав Зіновійович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна – відповідальний редактор секції. ORCID: 0000-0002-3041-2474.

Плаван Вікторія Петрівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна заступник відповідального редактора секції. ORCID: 0000-0001-9559-8962.

Астрелін Ігор Михайлович – доктор технічних наук, професор, декан хіміко-технологічного факультету, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна. ORCID: 0000-0002-8775-2744.

Баула Ольга Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент, декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна. ORCID: 0000-0003-4305-6517.

Бессарабов Володимир Іванович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри промислової фармації, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна. ORCID: 0000-0003-0637-1729.

Будаш Юрiй Олександрович – доктор технічних наук, доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна. ORCID: 0000-0001-8718-1577.

Воронов Станіслав Андрійович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії, Національний університет «Львівська політехніка», Україна. Scopus Author ID: 7005113134. ORCID: 0000-0003-2368-1059.

Данилкович Анатолій Григорович – доктор технічних наук, професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна. ORCID: 0000-0002-5707-0419.

Картель Микола Тимофійович – доктор хімічних наук, професор, академік НАН України. ORCID: 0000-0002-9431-5921.

Касьян Едуард Євгенович – доктор технічних наук, професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна. ORCID: 0000-0002-9540-2824.

Кузьмінський Євген Васильович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна. ORCID: 0000-0002-5632-8297.

Левицький Володимир Євстахович – доктор технічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка», Україна. ORCID: 0000-0003-1323-1943.

Савченко Богдан Михайлович – доктор технічних наук, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна. ORCID: 0000-0002-8636-5734.

Скорохода Володимир Йосипович – доктор технічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка», Україна. ORCID: 0000-0002-2352-5964.

Страшний Владислав Володимирович – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри промислової фармації, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна. ORCID: 0000-0002-9188-1821.

Суберляк Олег Володимирович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки пластмас, Національний університет «Львівська політехніка».

Jaskuła Marian – professor, Faculty of Chemistry, Head of Electrochemistry Group, Jagiellonian University, Cracow, Poland. ORCID: 0000-0002-3137-9418.

Valeika Virgilijus – professor, PhD, Department of Physical and Inorganic Chemistry, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. ORCID: 0000-0003-4974-7626.