.

.

.

.

ПРО ЖУРНАЛ

Журнал «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design» («Вісник КНУТД») – рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов’язаних з розвитком легкої промисловості  та споріднених і суміжних галузей. До друку приймаються статті, які не були опубліковані раніше і не розглядаються в інших виданнях, а також мають принципове наукове, теоретичне та практичне значення та є результатом оригінальних наукових досліджень.

Тематична  спрямованість  журналу  «Вісник КНУТД»:

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також науково-практичних працівників і фахівців відповідних галузей промисловості.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАННЯ

Засновник: Київський національного університету технологій та дизайну

Рік заснування – 1958. Перереєстровано – у грудні 1999 р.

ISSN: 1813-6796 (Print), 2617-9105 (Online).

Головний редактор: Панасюк І.В.

Відповідальний секретар: Василенко В.М.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №19330–9130 ПР від 08.08.2012 р.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК № 993 від 24.07.2002р.

Фахова реєстрація:  Згідно наказу МОН України від 18.12.18 №1412 та наказу МОН України від 26.11.2020 №1471, Вісник Київського національного університету технологій та дизайну включено до переліку фахових видань  –  (додаток 10): технічні спеціальності – 122, 131, 133, 151, 161, 132, 182; (додаток 3) технічні спеціальності – 141, 144, 171 (категорія Б).

Періодичність виходу: 6 разів на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Обсяг: 100-160 сторінок

До редакційної колегії журналу входять відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, переважно доктори наук. Склад редакційної колегії постійно оновлюється.

Авторські права та ліцензування: автори зберігають авторське право на статтю, а також надають журналу право опублікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Вісник КНУТД», автор повинен підписати Угоду про передачу авторських прав.

Політика відкритого доступу: Журнал дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються на сайті безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера в світ. Повнотекстовий доступ до наукових статей всіх номерів представлено на офіційному сайті журналу у розділі Архів.

Журнал «Вісник КНУТД» розміщено у міжнародних наукометричних базах та каталогах.

http://vistnuk.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/Свідоцтво-Віснк.jpg