Процес рецензування статей

Процедура розгляду рукописів статей в журналі «Технології та інжиніринг»

 1. Аналіз (експертна оцінка) рукописів наукових статей здійснюється для підтримки високого наукового рівня журналу «Технології та інжиніринг» і вибору найбільш цінних і актуальних наукових статей.
 2. Журнал «Технології та інжиніринг» використовує Double-Blind Peer Review:

– рецензент не знає особистої інформації автора / авторів;

– автор / автори не знають особистих даних рецензента.

 1. Наукові статті, представлені в редакцію, піддаються первинному контролю відносно повноти і правильності їх реєстрації і відповідності вимогам до рукопису, викладеним на сайті.
 2. Первинний експертний огляд наукової статті здійснюється головним редактором або відповідальним редактором.
 3. Головний редактор (відповідальний редактор) визначає рецензента з членства редакційної колегії, що займається відповідним науковим напрямом, для публікації статті.
 4. У відсутність члена редакційної колегії – куратора відповідного напряму, головний редактор (відповідальний редактор) визначає зовнішнього рецензента для наданої статті.
 5. Рецензенти (як члени редакційної колегії, так і зовнішні) мають бути відомими фахівцям з предмету представленого рукопису і мати за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій “A”, “B” або “C” за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).
 6. Після експертної оцінки наукової статті рецензент може:

– рекомендувати статтю для публікації;

– рекомендувати статтю для публікації після виправлення автором з врахуванням висловлених зауважень і побажань;

– не рекомендувати статтю для публікації.

 1. Якщо рецензент рекомендує статтю для публікації після виправлення автором зауважень або не рекомендує статтю для публікації, в огляді має бути вказана причина ухвалення рішення.
 2. Редактор рекомендує використовувати розроблену стандартну форму огляду скачати тут.
 3. При розгляді наукових статей рецензенти повинні:

– приділити особливу увагу актуальності наукової проблеми, піднятої в статті;

– охарактеризувати теоретичну і прикладну цінність проведених досліджень;

– оцінити правильність даних математичних обчислень, графіків, креслень;

– оцінити, як висновки автора відносяться до існуючих наукових концепцій;

– перевірити дотримання авторами правил наукової етики, правильність посилань на літературні джерела.

Необхідним елементом огляду має бути оцінка рецензентом особистого вкладу автора у вирішення даної проблеми.

Доцільно відзначити в оглядах відповідність стилю, логіки і доступності наукового викладу, а також зробити висновки про автентичність і обґрунтованість висновків автора (авторів) статті.

 1. Наукові статті можуть бути направлені для подальшого розгляду у випадку:

– недостатньої експертної кваліфікації рецензента відносно питань, що розглядаються в науковій статті;

– недостатньо високого рівня первинного експертного висновку;

– гострого протиріччя з положеннями, викладеними в науковій статті.

Виконаний огляд рецензент відправляє редакторові по електронній пошті у вигляді сканкопії.

Редакція відправляє копії рецензій авторам (не розголошуючи дані про рецензента) або мотивовану відмову редакції щодо неможливості опублікування цього конкретного рукопису.

 1. Додатково здійснюється перевірка наукових публікацій на унікальність, з використанням відповідного програмного забезпечення.