Розміщення журналу у базах даних

Редакція проводить безперервну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази задля входження в світовий науковий інформаційно-комунікативний простір, а також підвищення рейтингу журналу та індексів цитування наших авторів.

 

Розміщення «Вісник КНУТД» в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

 

 Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

 Ulrich’s Periodicals Directory 

Google Scholar  

CrossRef  

EBSCOhost   

ORCID  

WorldCat  

РИНЦ   

Index Copernicus 

Research Bible  

Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 

Polish Scholarly Bibliography (PBN)  

Journals Impact Factor (JIF)  

Open Academic Journals Index (OAJI)  

InfoBase Index  

International Scientific Indexing (ISI)  

CiteFactor