ПРО ЖУРНАЛ

Засновником журналу «Технології та інжиніринг» є Київський національний університет технологій та дизайну.

Науковий фаховий журнал є правонаступником видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну», який у свою чергу був правонаступником видання «Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности», який видавався з березня 1958 року у Київському технологічному інституті легкої промисловості (СРСР).

Журнал «Технології та інжиніринг» – рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов’язаних з розвитком легкої промисловості  та споріднених і суміжних галузей. До друку приймаються статті, які не були опубліковані раніше і не розглядаються в інших виданнях, а також мають принципове наукове, теоретичне та практичне значення та є результатом оригінальних наукових досліджень.

Тематична  спрямованість  журналу «Технології та інжиніринг»:

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також науково-практичних працівників і фахівців відповідних галузей промисловості.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАННЯ

Рік заснування – 1958. Перереєстровано – у квітні 2021 р.

ISSN: 2786-5371  (Print), 2786-538X (Online).

Головний редактор: Панасюк І.В.

Відповідальний секретар: Кривонос О.О.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №24822–14762 ПР від 19.04.2021 р.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК № 993 від 24.07.2002р.

Фахова реєстрація:  Згідно наказу МОН України від 29.06.2021 №735 (додаток 3) журнал «Технології та інжиніринг» включений до переліку наукових фахових видань України: Категорія Б, технічні спеціальності – 122, 131, 133, 151, 161, 132, 182, 141, 144, 171 (2018, 2020).

Періодичність виходу: 6 разів на рік.

Мови видання: українська, англійська (змішаними мовами)

Обсяг: 80-100 сторінок

До редакційної колегії журналу входять відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, переважно доктори наук. Склад редакційної колегії постійно оновлюється.

Авторські права та ліцензування: автори зберігають авторське право на статтю, а також надають журналу право опублікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Технології та інжиніринг», автор повинен підписати Угоду про передачу авторських прав.

Політика відкритого доступу: Журнал дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються на сайті безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера в світ. Повнотекстовий доступ до наукових статей всіх номерів представлено на офіційному сайті журналу у розділі Архів.

Журнал «Технології та інжиніринг» розміщено у міжнародних наукометричних базах та каталогах.