.

Шановні читачи!!

Повідомляємо номер 6,2021 фахового наукового журналу «Технології та інжиніринг» (попередня назва «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну Серія: Технічні науки») не розміщено своєчасно на сайті журналу у зв’язку з перереєструванням в Міністерстві юстиції України назви журналу (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №24822-14762 ПР від 19.04.2021 р.); проходженням підтвердження фаховості в Міністерстві освіти і науки України (Наказ МОН України від 29.06.2021 №735 (додаток 3). Категорія Б. Технічні науки. Спеціальності: 122, 131, 133, 151, 161, 132, 182, 141, 144, 171 (2018, 2020)); реєстрації нових номерів ISSN в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, Париж, Франція) Print 2786-5371; Online 2786-538X) та оновленням базової документації, а саме затвердження положення журналу на Вченій раді університету (протокол № 4 від 30.11.2021 р.), в якому зазначається алгоритм присудженням статтям журналу цифрового ідентифікатора об’єкту (digital object identifier – DOI).

Поточний випуск

Триває НАБІР СТАТЕЙ до № 1, 2022.