№ 1 (118)

ОПУБЛІКОВАНО: 2018-03-07

DOI:10.30857/1813-6796.2018.1.

ЗМІСТ № 1 (118), 2018

Воляник О. Ю., Петко І. В.

Інтенсифікація механічного оброблення текстильних матеріалів у барабанних пральних машинах

9-15

DOI:10.30857/1813-6796.2018.1.1.

Васильковський Д. В., Цимбал Н. А.

Автоматизація процесу створення ескізів нових моделей одягу в умовах малих підприємств

16-23

DOI:10.30857/1813-6796.2018.1.2.

Зубкова Л. І., Супрович Я. А.

Дослідження відповідності сучасних фігур дівчат діючим стандартам

24-31

DOI:10.30857/1813-6796.2018.1.3.

Семешко О. Я., Скалозубова Н. С., Асаулюк Т. С., Сарібєкова Ю. Г., Мясников С. А.

Вплив поверхнево-активних речовин на поверхневий натяг розчинів для промивання бавовняного трикотажу

32-42

DOI:10.30857/1813-6796.2018.1.4.

Будаш Ю. О., Кучеренко Є. В., Плаван В. П., Фещенко Я. В.,        Верейко О. І.

Порівняльний аналіз розмірних характеристик недеревних волокон різної природи

43-50

DOI:10.30857/1813-6796.2018.1.5.

Гараніна О. О., Варданян А. О., Петрова-Кумінська С. В.,                    Міронова О. В.

Синтез нерозчинного азобарвника із антибактеріальною складовою

51-57

DOI:10.30857/1813-6796.2018.1.6.