РЕДАКЦІЯ

ВАСИЛЕНКО

Вікторія Миколаївна

кандидат технічних наук,

відповідальний секретар ВІСНИКА КНУТД – частина “Технічні науки”, 

Київський національний університет технологій та дизайну