РЕДАКЦІЯ

Vasylenko

ВАСИЛЕНКО

Вікторія Миколаївна

кандидат технічних наук,

відповідальний секретар, 

Київський національний університет технологій та дизайну