ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ПОДАННЯ РУКОПИСУ СТАТЕЙ:

«ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖИНІРИНГ»

Редакційна колегія журналу «Технології та інжиніринг» приймає до розгляду наукові статті авторів за матеріалами досліджень і науково-технічних розробок. Подані статті розглядаються редакційною колегією журналу «Технології та інжиніринг», і після отримання позитивної рецензії приймаються до публікації.

Правила подання рукописів статей

Для публікації автори подають в редакцію журналу:

  1. Рукопис статті з анотаціями українською та розширеною англійською мовами не менше 1800 знаків кожна (роздрукований з електронного варіанта статті (файлу), підписаний авторами, в 2 (двох) примірниках). (Обсяг статті 10-15 сторінок.) Один примірник передається для редакторської роботи та рецензування.
  2. Електронний варіант статті з анотаціями українською та англійською мовами, які розміщуються після тексту статті (файл на CD- або CD-RW-дисках). Файл статті повинен мати таку назву (англ. мовою): П.І.Б. (автора статті англ. мовою) Наприклад: Stat.Karpenko_Stat
  3. Електронний файл та роздрукований варіант інформації про автора (-ів) подається українською та англійською мовами. Фото авторів обов’язкове, розмір фотографії 3х4, формат файлу jpg. Файл інформації повинен мати таку назву (англ. мовою): П.І.Б. (автора статті англ. мовою) Inform_engl. Наприклад: Karpenko_Inform_engl. 
  4. Оригінал платіжного документу, який засвідчує оплату за публікацію. Оплата здійснюється після рецензування (погодження редколегією) та прийняття статті до друку.
  5. Договір з підписами авторів про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до інших видань. Заява на погодження проходження антиплагіату.
  6. Надати підписану та завірені рецензію.

Вимоги до структури та оформлення матеріалів:

Структура анотацій (не менше 1800 знаків без пробілів) кожна:

Вступ і мета дослідження: слід чітко описати логічне обґрунтування для проведення дослідження, виходячи з попередніх робіт по відношенню до досліджуваної. Цей розділ повинен закінчуватися твердженням конкретного питання, що вирішується або висунутою гіпотезою.

Далі слід вказати мету дослідження.

Методи дослідження: слід перерахувати використовувані методи, не вдаючись у великі методичні подробиці і позначити найбільш важливі результати.

Результати: слід перерахувати основні результати без вступу. У дужках слід додавати тільки основні статистичні дані. Не потрібно приводити висновки.

Висновки: необхідно надати ключові висновки якомога чіткіше. Можна включати короткий, більш загальне тлумачення результатів та / або конкретні рекомендації для подальших досліджень.

список джерел – не менше 10 позицій, мовами оригіналу, оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015. У тексті рукопису посилання на літературу ставляться в квадратні дужки. Окремо подається   References списку літератури оформленого за вимогами :

транслітерація с укр — http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

транслітерація с рус — http://www.fotosav.ru/services/transliteration.aspx 

Редакція лишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при тому головні висновки та авторську стилістику.

СТАТТІ, ОФОРМЛЕНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИМОГ, РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ !

Остаточний висновок щодо публікації схвалює редакційна колегія журналу та повідомляє автора (-ів) телефонним дзвінком або повідомленням по електронній пошті.

 

 

ПРИКЛАД ПОШУКУ СТАТТІ ПО DOI:

Найти статью по DOI можно на сайте http://www.doi.org, набрав номер DOI  в окне поиска.

http://www.doi.org/

Panasyuk I. V., Kuznetsova O. O. Thermal insulation performance of steel framed walls.  Bulletin of КNUТD Technical Science Series. 2018. №4 (124). DOI:10.30857/1813-6796.2018.4.1